ZEYTİN DALI PROJESİ

Umut tanklardan güçlüdür...

Zeytin Dalı Projesi Suriye savaşı nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli çocuklar ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla Muntada AID ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği iş birliği ile yürütülmektedir.
 
Zeytin Dalı Projesi savaş mağduru çocuk ve kadınlar için “müdahale” programları geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedeflemektedir. Çocuk ve kadınların bireysel olarak ya da gruplar halinde yardım gördükleri bu psikososyal destek programlarının öncelikli amacı, kaybedilen temel güven duygusunun yeniden kazanılması, travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin önüne geçilmesi, kişilerin travmatik yaşantıdan önceki işlevsellik düzeylerine yeniden ulaşmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, ebeveyn ve öğretmenlerin travma mağduru çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitilmeleri de projenin öncelikli hedefleri arasındadır.
 
Proje kapsamında Suriyeli çocuklar ve kadınlara:
 
Bireysel / grup psikoterapi hizmeti
Kadınlar için İş & Uğraş Terapileri çerçevesinde Sanat ve Beceri Atölyeleri
Çocuklara yönelik Sanat ve Beceri Atölyeleri
Çocuklara yönelik Oyun Atölyeleri
Kadınlar için Türkçe Dersleri
Kadınlara yönelik Hukuksal Destek Hizmeti
Çocuklara yönelik özel ders, ev ödevlerine yardım hizmetleri ve Türkçe dersleri
Çocuk ve Kadınlara yönelik sağlık hizmeti
Kültür, sanat ve eğlence gezileri
 
hizmetleri verilmektedir. 
 
Proje, savaş yaşantılarına tanık olmuş ve buna bağlı olarak travma sonrası stres tepkileri geliştirmiş çocuklara iyileştirici müdahaleler sunmanın yanı sıra, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini de teşvik eden programlar yürütmektedir. Çoklu zeka kuramından yola çıkılarak hazırlanan sanat &beceri, oyun atölyeleri ve spor etkinlikleri gelişim döneminde bulunan Suriyeli çocukların travmatik deneyimler nedeniyle sekteye uğramış gelişimlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Benzer şekilde kadınlar için de psikolojik destek programları, eğitim çalışmaları, sanat, iş & uğraşı atölyeleri düzenleyen proje, kullandığı bu programlarla, kadınları ruhsal anlamda güçlendirmeyi, ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve kadınların mesleki beceriler edinmelerini amaçlamaktadır.
 
Çocuk ve Kadınlar İçin Psikoterapi Hizmeti:
 
Çocuklarda gözlemlenen belirtiler sonucu yaşadıkları Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için EMDR tekniği bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor. Bunun yanı sıra çocuklarla güvene dayalı güçlü bir ilişki geliştirmek amacıyla interaktif ve yönlendirilmiş bir oyun terapisi olan Theraplay Oyun Terapisi benzer şekilde bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor. 
 
Kadınlara Yönelik Sanat & Beceri Atölyeleri:
 
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi kapsamında Sığınmacı Suriyeli kadınlar için farklı sanat dallarında atölyeler ve Türkçe dersleri düzenleniyor. Atölyeler Suriyeli kadınların hem psikopatolojilerine yönelik tedavinin bir parçası olarak işlev görüyor, hem de atölyeler sırasında kurulan yeni ilişkiler sayesinde sosyal hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunuyor. 
 
Kadınlara Yönelik Türkçe Dersleri:
 
Kadınların Türkçe öğrenmeleri sosyal hayata katılımlarını artırmakta ve özgüven duygularını yükseltmektedir. Bu anlamda sığınmacıların dil gelişimleri bir yandan ruh sağlıkları açısından büyük önem taşırken, diğer yandan da sığınmacıların topluma aidiyet kazanmalarını teşvik ediyor.
 
Çocuklar İçin Sanat & Beceri ve Oyun Atölyeleri:
 
Zeytin Dalı Projesinde travmatik yaşantıların bahsedilen olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla sanat & beceri atölyelerinden ve oyunlardan faydalanılıyor.
 
Sosyal Hizmet Desteği:
 
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi sosyal hizmet desteği kapsamında sağlık problemleri olan çocuk ve kadınların tercüman eşliğinde doktora gitmeleri ve tedavi almaları sağlanıyor.
 
Kültür & Sanat ve Eğlence Aktiviteleri:
 
Proje kapsamında sığınmacı çocuk ve kadınlarla çeşitli kültür sanat aktiviteleri düzenleniyor, psikososyal destek projelerinin özellikle çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmek amacıyla organizasyonlar yapılıyor.
 

Paylaş: