Yıldız Tozu Sayı 1

Büyüklerimiz, “Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet.” demiştir.

Bu kelamdan yola çıkarak el çabukluğuyla hazırladığı- mız dergimizin ilk sayısında sihrin olmasa da kerametin yardımını fazlasıyla gördük. Bu yüzden kalbimize doğan güzelliklerin parmaklarımızdan kâğıtlara dökülmesinde en önemli rolü el çabukluğundan ziyade kerametin oynadığını düşünüyoruz. Sizin de güzel kalplerinizden dökülecek kerametlere vesile olabilmeyi arzulayarak gönüllerden gönüllere köprüler kurabilmek için bunları elimiz yettiğince sizlerle paylaşmayı arzuladık.

Aynı sihirli parmaklara sahip olan tüm dostlarımıza merhaba dediğimiz bu ilk sayının her sayfasında hem çok eğlenece- ğinizi hem de güzel ve eğitici bilgilere ulaşabileceğinizi umuyoruz. Tüm Yıldız Tozu kardeşlerimizin marifetlerini bir araya toplayarak keşfetmeniz için sizi meraka sürükleyecek yeni bir gezegen, içinde sayısız güzellikler barındıran yeni bir dünya kurmaya çalıştık. 

Paylaş: