Sağlık Eğitimleri

Sağlık eğitimleri vererek kapasite arttırımını hedefliyoruz

Sağlık alanındaki eksikliklerden biri de sağlık eğitimi programlarının yetersiz olmasıdır. Özellikle Sahra Altı Afrika’da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Tıp fakültelerinin yetersizliği de bu durumu tetiklemektedir.
 
Proje yürüttüğümüz ülkelerde, işbirlikleri sağlayarak sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını destekliyor; bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlıyoruz. 

Paylaş: