İklim Değişikliği ve Doğal Afetler

İklim değişikliği ve doğal afetler insani krizlerin ana sebeplerindendir

İklim değişikliği ve doğal afetler insani krizlerin ana sebepleri arasında yer almaktadır. Doğal afetler ve iklim değişikliği, ülkelerin altyapısını ve fiziksel oluşumunu tahrip ederek o bölgedeki hayat standartlarının düşmesine ve geri döndürülmesi uzun zaman alan yıkımlara sebep olmaktadır.
Doğal afetlerin ana sebeplerinden biri olan iklim değişikliği -sosyal ve ekonomik hayat üzerinde ciddi olumsuz etkileri yanı sıra- güncel çevresel problemlerin en kritik ve üzerinde en çok durulması gereken olgularından biridir.
Hem doğal sebeplerle hem de insan eliyle tetiklenen iklim değişikliği, artan yoğunluğu ve her geçen gün kötüye gitmesiyle yüzyıllardır devam eden bir süreçtir.
Atmosferdeki sera gazının artması ve oluşan küresel ısınmadan dolayı artan sel, kuraklık, kasırga ve fırtına gibi olağanüstü hava olayları, insanlığı önlenemez şekilde olumsuz etkilemektedir.

Paylaş: