Güney Sudan ve Açlık

“Aç insan”lardan korkanlar büyük bir açlık krizinin oluşmasına sebep oluyor

Güney Sudan, 2011'den bu yana yağışların azalmasıyla baş gösteren kuraklık ve siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği iç çatışmalar nedeniyle şiddetli kıtlık ve açlıkla boğuşuyor.
Ülkenin özellikle kuzey bölgesini etkisi altına alan kuraklık ve kıtlık, yaklaşık 7 milyon kişiyi etkisi altına aldı. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmak zorunda kalıyor.
Güney Sudan'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ise 2 milyonu aşmış durumda. Ülke nüfusunun yarısına yakınını etkileyen kıtlığın, uluslararası toplumdan gıda yardımı gelmemesi halinde yayılması bekleniyor.
 
Uganda 698 bin, Etiyopya 342 bin, Sudan 305 bin, Kenya 89 bin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de 68 bin Güney Sudanlı mülteciye yaklaşık 2 yıldır ev sahipliği yapıyor.
 
• 1 milyon kişi açlığın eşiğinde
• 20 milyon kişi gelecek aylarda yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabilir.
 
Dünyanın “geri kalmış” olarak adlandırılan kısmı fakirlik ve açlık, “gelişmiş” olarak adlandırılan kısmı ise aşırı tüketimden dolayı ekonomik kriz yaşıyor. 
 
Peki bu kadar insan açken bizler nasıl gözlerimizi yumuyor, nasıl bunca nimeti israf ediyoruz?
Bir çocuk açlıktan kıvranırken nasıl oluyor da çocuklarımızın tüketim çılgınlığına “dur” diyememekteyiz?
Güney Sudan’ın çocukları açlık kriziyle yüz yüzeyken “şunu da alayım” putuna tapabilmekteyiz?
 
 
İslam’ın sunduğu mülkiyet anlayışı ve tüketime getirdiği değerler, bütün dünyada önemli bir işlevi yerine getirebilir. Bunu sağlayabilmekse bizlerin elinde. Kuraklık ve kıtlık kaçınılmaz bir kader gibi görünse de altyapının geliştirilmesi ile önlenebilir. Buna bağlı olarak toplumsal dayanıklılık da ön tedbirlerle arttırılabilir. Güney Sudan’da her kuraklık döneminde yüz binlerce hayat sönüyor. Küresel ısınma etkisini arttırdıkça bu olayların sıklığı da artıyor. Güney Sudan maalesef kendisinin sebep olmadığı bir sorunun bedelini ödüyor. 
 
“Aç insan”lardan korkanlar büyük bir açlık krizinin oluşmasına sebep oluyor.

Paylaş: