FAS

Fas incelemesi

Başkent: Rabat
Nüfus: 33.304.000
Konum: Kuzey Afrika
İklim: Kıyı şeritlerinde rutubetli, ılıman; Doğu ve Güneyde ise sıcak ve kurak çöl iklimi hakimdir
 
Ülke tarihi
 
Afrika kıtasında istikrarlı ülkeler arasında yer alan Fas, yabancı yatırımcılar açısından cazibe merkezi olarak dikkat çekmektedir.
İspanya’dan ve Fransa’dan 1956’da bağımsızlığını kazanan Fas, 1963 yılından bu yana iki meclisli parlamenter monarşiyle yönetilmektedir.
Afrika kıtasının kuzey ucunda yer alan alan ülke, batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz, doğuda Cezayir ve güneyde Moritanya ile çevrilidir.
İspanya, işgal ettiği Batı Sahra topraklarından çekilirken bölgeyi Moritanya ve Fas arasında sorun teşkil edecek biçimde terk etiğinden Fas’ın güneyindeki Batı Sahra bölgesi ülkenin toprak bütünlüğü açısından hala büyük bir problem olmayı sürdürmektedir.
Arap Baharı sırasında 2011 yılında köklü değişikliklerin meydana geldiği Fas’ta Kral 6. Muhammed’in reform isteklerine olumlu cevap vermesi, sosyal yardımlar ve anayasa değişikliği, isyan hareketlerinin önüne geçmiştir.
 
Ülkenin Sağlık Koşulları
 
Fas'ta her 2000 kişi başına 1 doktor düşmektedir ve hastane kapasitesi 1000 kişiye bir yatak olarak hesaplanmıştır. İlaç temininde sorun yoktur ve hastaneleri de orta düzeyde hizmet vermektedir.
 
İçme Suyu Temin Koşulları
 
Ülkede içme suyu temininde zorluk yoktur. Çeşme suyu da içilebilir özelliğe sahiptir ve kaynatıldığı sürece kullanılabilir.
 

Paylaş: