ETİYOPYA

Etiyopya incelemesi

Başkent: Addis baba
Nüfus: 91.728.849
Konum: Doğu Afrika
İklim: Yükseklerde serin ve yağışlı, alçak yerlerde sıcak
 
Ülke Tarihi
 
Etiyopya Afrika’da sömürgeleştirilemeyen tek ülkedir. İtalya iki kez Etiyopya’yı işgal girişiminde bulunmuş ancak bunu başaramamıştır. Etiyopya devleti 2.000 yıllık bir devlet geleneğine sahiptir. Tarihi kayıtlarda Habeşistan olan geçen ülke 7.yy’da Müslümanların da ilk hicret beldesi olmuştur. Bu yüzden Etiyopya, Müslümanların gözünde Kral Necaşi’nin diyari olarak tanınır.
Etiyopya Afrika’da Ortodox Hıristiyanlığının kalelerinden biridir. 4. yy ’da Ortodoksluk devletin resmi dini haline gelerek Etiyopya topraklarında güç kazanmıştır. 1974 yılına kadar devlet Ortodoksluğun hamisi olmuştur. Günümüzde devlet seküler bir görünüme sahip olsa da Etiyopya devleti ile Ortodoks kilisesi arasındaki ilişkiler oldukça güçlüdür.
1974 yılına kadar krallık olan Etiyopya İmparatorluğu’nun bu tarihte gerçekleşen bir darbe sonrasında rejimi değişmiştir. 90’lara kadar Marxist bir rejimle yönetilen ülke Sovyetlerin çöküşünden sonra demokratik düzene geçmiştir. 84 farklı etnik grubun bir arada bulunduğu Etiyopya hem çok dilli hem çok dinli bir yapıdadır. Yahudi kökenli az sayıdaki Falaşaların yanında geniş sayıda Hıristiyan ve Müslüman topluluklar bulunmaktadır. 
 
Ülkenin Sağlık Koşulları
 
Etiyopya’daki sağlık koşulları ülkenin çeşitli bölgelerinde farklılık göstermektedir. Rakımın yüksek olduğu Addis Ababa ve çevresinde hava kirliliği makul bir düzeyde olmakla birlikte, kalitesiz ve eski motorlu araçlar çevresel kirliliği gün geçtikçe artırmaktadır. Su sıkıntısı yaşanan, rakımı düşük kırsal kesimde, sıtma, mide, bağırsak, deri enfeksiyonları gibi hastalıklar oldukça yaygındır. Addis Ababa’nın rakımının yüksek olması sıtmanın görülmesini engellemekte, bununla birlikte yüksek tansiyona, kalp veya solunum rahatsızlıklarına sahip kişiler için sağlık riski yaratabilmektedir.
 
Hastaneler ve ilaç temini
 
Etiyopya’da sağlık hizmetleri dünya standartları ölçüsünde olmamakla birlikte, başkent Addis Ababa ve civarında devlet hastanelerine ek olarak, misyonerler ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından işletilen çeşitli hastaneler ve sağlık merkezleri bulunmaktadır. Addis Ababa’da eczaneler mevcut olmakla birlikte, ihtiyaç duyulabilecek tüm ilaçların temini mümkün değildir.
 
İçme Suyu Temin Koşulları
 
Şehir suyunun içilmesi sağlık açısından uygun değildir. Plastik damacana ve şişelerle içme suyu temin edilmektedir.

Paylaş: