COVID-19 Aşıları

COVID-19 Aşıları

COVID-19 aşılarının üretiminden aşılamaya yolculuğu

Küresel COVID-19 aşılarının önde gelen üreticileri ortaya çıktı ve ilk enjeksiyonlar İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerde uygulanmaya başlandı. Ancak bu çok beklenen aşıları dünya çapında dağıtmanın yolu, derin dondurmalar, dikkatli zamanlama, uçaklar, trenler, kamyonlar derken, beklenenden zorlu geçecek.

Aşağıda, son aşama denemelerinde yeni koronavirüs enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olan, önde gelen üç deneysel aşının yolculuklarına göz atacağız. İlki Pfizer Inc ve BioNTech SE’den, ikincisi Moderna Inc’den -ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile birlikte ve üçüncüsü AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nden.

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Aşının kaynağı

Bazı aşılar gelecek vaat eden teknolojilere dayanırken, diğerleri geçmişte başarılı olduğu kanıtlanmış yaklaşımlara dayanmaktadır.

Yeni mRNA teknolojisi

Bu aşıların her ikisi de, vücut hücrelerine yeni koronavirüsteki başak proteinlere benzer proteinler yapma talimatı vermek için kimyasal bir haberci kullanıyor.

Değiştirilmiş taşıyıcı virüs

Zayıflatılmış bir şempanze adenovirüsü, koronavirüs başak proteinlerinin genetik dizisini içerecek şekilde değiştirildi.

Aşı şişeleri

Sıcaklığa duyarlı aşıların etkili bir şekilde depolanması için kritik olan aşı şişeleri, hasar görürse ilaçları kullanılamaz hale getirebilir.

Moderna aşısı

Bir şişede 10 doz bulunur ve her bir kişi 28 gün arayla verilen 2 doza ihtiyaç duyacaktır.

AstraZeneca aşısı

Bir şişede 8-10 doz bulunur ve her bir kişi 28 gün arayla verilen 2 doza ihtiyaç duyacaktır.

Pfizer aşısı

Bir şişede 5 doz bulunur ve her bir kişi 21 gün arayla verilen 2 doza ihtiyaç duyacaktır.

Soğuk zincir

Aşıları stabil tutmak için soğuk ortamlarda dağıtım ve saklama süreci.

Yerleşik soğuk zincir

Çoğu ilaç dağıtım şirketi, iki aşıyı depolayabilir ve taşıyabilir.

 

Özel üretilmiş ultra-soğuk kaplar

Termal taşıyıcılar kuru buz kullanılarak -70°C'de muhafaza edilmiştir. GPS, sıcaklık takip cihazının aşının stabillik durumunu gözlemlemesine yardımcı olmasını sağlamıştır.

Aşıların üzerinde kuru buz bulunan kap bulunur.

Her tablaya 195 şişe sığabilir.

1 ila 5 tabla yük kartonuna sığar, kapatıldığında kuru buz kenarları ve boşlukları doldurur.

Bir termal taşıyıcının ortalama boyutu yaklaşık bir kabin bagajı kadardır.

Üretim

Şirket içinde

Pfizer ve BioNTech ham maddeleri oluşturmayı ve aşıları kendilerinin üretmesini planlamaktadır.

Sözleşme hizmetleri

İsviçreli sözleşmeli ilaç üreticisi Lonza, diğer yükleniciler ve Moderna'nın kendisiyle birlikte Moderna aşısının çoğunu üretecek.

Küresel altyapıyı kullanma

Mevcut tesislerde üretim yapabilen AstraZeneca, dünya çapında tedarik ve üretim anlaşmaları imzaladı.

Uçaklar, trenler ve kamyonlar

Genel olarak havayolları farmasötik ürünleri taşımak için kuru buz gibi soğutma malzemeleri içeren kaplar kullanır, ancak bazılarında sıcaklık kontrolleri yoktur, bu da ürünleri uçuş gecikmeleri gibi öngörülemeyen olaylara karşı zayıf hale getirir.

Havayolları şu anda, küçük bir araba kadar pahalı olabilen büyük bir fişli dondurucudan, derin dondurma gerektiren aşıları göndermek için sıvı nitrojen kullanan çok katmanlı bir teneke kutuya kadar uzanan seçenekleri değerlendiriyor.

Bazı kamyonlar kuru buzla paketlenecek ve diğerleri soğutulacak. Bazılarında sıcaklık kontrolü olmayacak ve yalnızca aşı nakil soğutucularının soğutma stabilitesine güvenecekler.

-70 santigrat derecede taşınması ve depolanması gereken Pfizer aşısının aksine, Moderna ve AstraZeneca aşıları özel ultra soğuk dondurucular veya büyük miktarlarda kuru buz gerektirmediğinden kırsal ve uzak bölgelere tedariki kolaylaştırır. UNICEF, daha yoksul ülkeler için COVID-19 aşıları tedarik etmek ve ayrıca nakliye, lojistik ve depolama konularında onlara yardımcı olmak için üreticiler ve diğer ortaklarla birlikte çalışıyor.

Dünyanın her köşesine ilaç ulaştırma deneyimi olan BM'nin çocuk kurumu, 'soğuk zinciri' bir aşının gücünü kaybetmesini önlemek için sıcaklık kontrollü ortamlarda hassas koordinasyon gerektiren karmaşık bir girişim olarak adlandırıyor. "Sağlık çalışanları, aşılarını depo tesislerinden köy düzeyine kadar soğuk kutularda ve aşı taşıyıcılarında taşırlar ve en uzak köylerde bile en son çocuğu aşılamak için araba, motosiklet, bisiklet, eşek, deve veya yaya olarak seyahat ederler." -UNICEF web sitesinden.

Aşıyı bekleme

Aşılar imalatçıdan kliniklere giderken sevkiyatlar, farklı ortam ve zaman dilimlerine geçecektir. Ancak aşının içeriğindeki bütünlüğün bozulmaması stabil ve istikrarlı sıcaklıklara dayanmaktadır.

Doğru soğuk zincir sıcaklıkları korunursa, her üç aşının da raf ömrü yaklaşık altı ay olacaktır. Ancak aşılar sıcaklık değişimlerine duyarlıdır ve stabilite bir kez tehlikeye atıldığında geri kazanılamaz. Aşının raf ömrü boyunca sıcaklıkları gözlenmelidir.

Aşılar, altı aylık son kullanma tarihinden önce herhangi bir zamanda uzun süreli, sıcaklık kontrollü ortamlarından çıkarılabilir. Ancak bir kez soğutulduğunda veya oda sıcaklığında muhafaza edildiğinde stabilite süresi kısalır.

°C

°F

40

100

Vücut ısısı

Aşılar şu

sıcaklıklarda saklanır:

5°C

AstraZeneca

Saklama bitişi

En az 6 ay boyunca 2 ila 8°C

AstraZeneca aşısı, mevcut sağlık bakımı ortamlarında uygulanabilir -normal soğutulmuş koşullarda saklanır, nakledilir ve işlenir.

2 to 8°C

32°F

0°C

Oda sıcaklığında 6 saat

Şişeyi ilk kez açtıktan sonra, AstraZeneca aşısı 6 saat içinde kullanılmalıdır.

Seyreltildikten sonra Pfizer aşısı hemen ve 6 saat içinde kullanılmalıdır.

5 gün boyunca 2-8°C

Termal nakliyecilerden çıktıktan sonra,

Pfizer dozları soğutulabilir.

30 güne kadar 2°-8°C

Moderna aşısı, altı aylık raf ömrü içinde bir ay boyunca buzdolabında saklanabilir.

 

Vaccines often need to be transported long distances, while maintaining stable temperatures along every step of the way.

Dondurulmuş tatlılar

-20°C

Moderna

-20°C'de 6 aya kadar

Moderna nakliye ve uzun süreli depolama için, aşının evde veya tıbbi dondurucu sıcaklıklarında stabil olmasını bekler.

-20°C ± 5°C

Oda sıcaklığında 12 saat

İlk doz alındıktan sonra, şişedeki diğer dozlar 6 saat içinde uygulanmalıdır.

-40°F

-40°C

10 güne kadar -70 ° C

Pfizer termal nakliyecileri, ultra soğuk sıcaklıkları kuru buzla stabilize eder.

10 gün sonra, göndericilerin 23 kg kuru buzla yeniden doldurulması ve ardından her 5 günde bir yeniden doldurulması gerekir.

15 ek gün sonra

Pfizer dozlarının termal nakliyecilerden çıkarılması ve kısa süreli tıbbi buzdolaplarında veya uzun süreli ultra düşük dondurucularda saklanması gerekir.

-70° C'de 6 aya kadar

Ticari olarak temin edilebilen ve Pfizer aşısının raf ömrünü uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucularda saklanır.

Güney Kutbu ortalama

kış sıcaklığı

-70°C

Pfizer-BioNTech

-70°C ± 10°C

1 ay

3 ay

Raf ömrünün sonu

2 ay

4 ay

5 ay

Soğuk zincir başlangıcı

Bir saklama koşulunda maksimum süre

-100

-150

AŞILANMA

Depolamadan çıktıktan sonra, koronavirüs aşılarının hepsinin hazırlık için farklı gereksinimleri vardır. AstraZeneca aşısı doğrudan şişeden verilebilir. Moderna dozu, şişe çözüldükten sonra hafifçe karıştırılmalıdır ve derin dondurucudan yeni çıkmış Pfizer aşısı, seyreltme ve tekrarlanan ters çevirme gerektirir, ancak sallanmamalıdır.

Pfizer aşısı için gereken dikkat ve özen, dünyanın her köşesinde bulunmayabilecek uzmanlık becerileri gerektirebilir. Zamanlamalar ve protokol yakından takip edilmelidir.

Aşılama tesislerinde depolama

Uzman depolama

Pfizer aşısının stabilitesi, uzman ultra soğuk dondurucular ve saklama gerektirir.

Yerleşik soğuk zincir

Moderna ve AstraZeneca aşıları, mevcut tıbbi dondurucularda ve buzdolaplarında saklanabilir.

Aşı hazırlık

Dondurulmuş aşılar kullanılmadan önce çözülmeli ve oda sıcaklığına getirilmelidir.

 

Şişeler herhangi bir renk değişikliği veya görünür partikül açısından incelenmelidir.

Yerinde çalışma

Çözüldükten sonra Pfizer aşısı, şişe içinde bir salin solüsyonu ile seyreltilmeli ve 10 kez nazikçe ters çevrilmelidir.

Şişeden çıkmaya hazır

Moderna ve AstraZeneca aşıları, yerinde seyreltme veya özel işlem gerektirmez.

 

Enjeksiyon

Farklı yaş, cinsiyet ve ağırlıktaki kişiler için uygun ölçü ve uzunlukta şırıngalar ve iğneler gereklidir.

Koldan vurma

Aşılar üst kola intramüsküler enjeksiyonla uygulanır.

İkinci doz

Takviye atışı, bağışıklık tepkisini güçlendirmeye yardımcı olur.

Pfizer aşısı

3 hafta sonrası

AstraZeneca aşısı

4 hafta sonrası

 

AstraZeneca, etkinliği artırıp artıramayacağını görmek için aşısını Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V dahil diğerleriyle birleştirmeyi düşünüyor.

Moderna aşısı

4 hafta sonrası

95% etkili

94.1% etkili

70% etkili

Etki

Aşılanmamış gruba kıyasla aşılanan grupta enfeksiyon sayısındaki yüzde bazında azalma.

Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde etkinlik %94'ün üzerindeydi

Ciddi bir güvenlik endişesi olmadan ve ciddi vakaları önlemede %100 başarı oranı

İki tam dozda %62 etkilidir, ancak ilk yarım dozu (ardından tam doz) alan küçük bir grup denek üzerinde %90 etkilidir.

Genel olarak, bir aşının gerçek dünyadaki etkinliği, klinik deneylerdeki etkinliğinden biraz daha düşük olma eğilimindedir.

Gerçek dünyada, kaç kişinin veya birkaçının optimum dozlama programına ve zaman çizelgesine uyması gibi birçok öngörülemeyen faktör vardır; bireylerin bağışıklık sistemlerinin nasıl tepki verdiği; aşının doğru sıcaklıkta saklanıp saklanmadığı; insanların daha önce maruz kaldıklarını bilip bilmedikleri.

Aşının bir insanı SARS-CoV-2 koronavirüsten ne kadar süre boyunca koruyacağı da bilinmemektedir. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşının bağışıklama etkisinin bir yıl süreceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Uzmanlar, muhtemelen virüsle birlikte yaşamak zorunda kalacağımızı söylüyor.

Kanıtlar, Pfizer-BioNtech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının, insanların hastalığı geliştirmesini önlemeye yardımcı olacağını gösteriyor. Sadece AstraZeneca'nın şu ana kadarki verileri, aşısının virüsün bulaşmasını önlemeye yardımcı olabileceğine dair işaretler gösteriyor. Pfizer-BioNtech,

Kaynaklar

Pfizer; Moderna; AstraZeneca; Dünya Sağlık Örgütü; ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri; Pİngiltere Halk Sağlığı, Birleşik Krallık Hükümeti; Reuters

Michael Ovaska ve Prasanta Kumar Dutta tarafından hazırlandı

Simon Scarr ve Tiffany Wu tarafından düzenlendi

Çeviri

AID Uluslararası Doktorlar Derneği