ÇAD

Çad incelemesi

Başkent: Encemine
Nüfus: 14.200.000
Konum: Orta Afrika
İklim: Kuzeyde çöl iklimi, güneyde tropik iklim hakim
 
Ülke Tarihi
 
Ülke adını bir zamanlar Afrika'nın ikinci büyük gölü olan ve şimdi normal büyüklüğünün %10'una kadar küçülen Çad Gölü'nden almıştır. Bazı kaynaklar, birtakım yazarların ülkeyi "Afrika'nın ölü kalbi" olarak isimlendirmesinin nedenini söz konusu durumla ilişkilendirir.
19. ve 20. yüzyıllarda Fransız sömürgeciler bölgeye askeri güçlerini göndermeye başlamışlardır. 4 Şubat 1894'te de Fransız, İngiliz ve Alman sömürgeciler aralarında anlaşma yaparak Çad gölü çevresini paylaşmışlar ve bu paylaşım esnasında bugünkü Çad toprakları Fransa'ya verilmiştir. Müslümanlar uzun süre vatanlarını savunduysalar da, Fransızlar bölgedeki önemli merkezleri ele geçirerek birçok yerel yönetimi ortadan kaldırmışlardı. 1911'de Fransa  Çad'ı  tamamen ele geçirmiştir.
1944 yılına gelindiğinde, Çad'a Fransa'ya bağlı bir deniz aşırı ülke statüsü verilmiştir. 1947'de Fransa'nın denetiminde ilk genel seçim yapılmıştı ve seçim sonrasında oluşturulan parlamentoya seçilenlerin büyük çoğunluğu Fransa yanlılarıydı. 1947'de seçim yapılmasına rağmen Çadlılar ilk hükümetlerini ancak on yıl sonra yani 1957'de kurabilmişlerdir.
1958'de Fransa devlet başkanı General de Gaulle Batı Afrika'daki Fransız kolonilerinden tam bağımsızlık ya da içişlerinde bağımsız olup dışişlerinde Fransa'ya bağlı kalma durumlarından birini seçmelerini istemişti. Çad'daki Fransız yanlısı hükümet göstermelik bir referandum sonrasında halkın ikinci şıkkı seçtiğini ileri sürerek dışişlerinde Fransa'ya bağlı kalma kararı aldı. Mayıs 1959'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında Çad İlerleme Partisi parlamentoda çoğunluğu elde etti ve ardından François Tombalbaye'nin başbakan, Gabriel Lisette'in de başbakan yardımcısı olduğu bir hükümet kuruldu. Ancak arkasından gelen siyasi kargaşa dolayısıyla 11 Ağustos 1960'ta Çad'a tam bağımsızlık verildi.
 
Ülkenin Sağlık Koşulları
 
Ülke genelinde sağlık koşulları, hastane, doktor ve sağlık personeli yetersizdir. Çok acil hayati müdahaleler dahi Kamerun gibi komşu ülkelerde veya Avrupa'da yaptırılabilmekte, yerel tesisler yetersiz kalmaktadır. Ülkede hizmet veren bir acil sağlık hizmet hattı ve altyapısı bulunmamaktadır.
 
Hastaneler
 
Başkent dışındaki illerde de küçük özel sağlık klinikleri bulunmakta olup temel müdahaleler dışında tedavi uygulanamamaktadır. Tesislerdeki personel sayısı, donanım ve hijyen son derece yetersizdir. Bununla birlikte pratisyen hekimlere ait özel kliniklerde de muayene ve temel tahlilleri yaptırma imkânı mevcuttur. 
Ayrıca ülkede yararlanılabilecek yeterli bir kamu/özel sağlık sigortası sistemi bulunmamaktadır.
 
İçme Suyu Temin Koşulları
 
Musluk ve kuyu suları kesinlikle içilmemelidir. Şehirlerde bulunan bakkallardan ve marketlerden pet şişe olarak içme suyu temini mümkündür. 
 
İlaç Temin Koşulları
 
Pazarlarda satılan ilaçlardan tarihlerinin geçmiş veya sahte olmaları nedeniyle kesinlikle kaçınılmalıdır. Kısıtlı sayıda bulunan ve bilinen eczanelerden başlıca antibiyotik, ateş düşürücü, diyare, sıtma, grip ilaçlarının satın alınması mümkündür. İlaçlar Hindistan veya Avrupa'dan ithal edilmektedir. 

Paylaş: