BANGLADEŞ

Bangladeş incelemesi

Başkent:  Dakka
Nüfus: 154.100.000
Konum: Güney Asya
İklim: Tropikal – Muson iklimi mevcuttur
 
Güneydoğu Asya ülkelerinden Bangladeş, Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar ülkeye yüz binlerce Arakanlının sığındığı tahmin edilirken, mülteci kamplarında hayat şartları daha da ağırlaşıyor.
 
Genel Bilgi
 
Birleşmiş Milletler’in 2016 verilerine göre, 160 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın 8. en kalabalık ülkesi olan Bangladeş, Myanmar ve Hindistan ile sınır komşusudur.
15 yaş ve üstü okuma yazma bilenlerin oranı, 2016 verilerine göre toplam nüfusun %72,8’ini oluşturmaktadır.
Bangladeş, uluslararası kalkınma yardımlarıyla nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden yoksulluk oranını üçte birden aza kadar düşürmüş, ana-çocuk sağlığı alanında Binyılın Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmış ve bağımsızlığından bu yana gıda güvenliğinde büyük ilerleme kaydetmiştir.
 
Sağlık Koşulları
 
Ülkede temiz gıda ve suya ulaşım konusunda güçlükler çekilmektedir. Halkın hijyenden uzak ve sağlıksız koşullarda yaşaması nedeniyle sıkça hastalıklar görülmektedir ve hastalıklar kolayca bulaşabilmektedir. Sokaklarda satılan yiyeceklerin hemen hemen tamamı sağlıksızdır. Restoranlar konusunda seçici davranmak gerekmektedir. Hükümetin son dönemde tedbirleri artırmasına rağmen sebze ve meyvelerde hormon ve kimyasal kullanımı oldukça yaygındır.
 
Hastaneler
 
Ülkenin zenginleşmesi ile birlikte sağlık alanındaki imkânlarda gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. 10 yıl öncesine kadar ülkede hastane bulunmazken, bugün üst düzeyde güvenilir tedavi hizmeti sunabilen hastanelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip halk genellikle ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Singapur ve Tayland'a tedavi için gitmektedir.
 
İçme Suyu Temin Koşulları
 
Piyasadan pet şişeli ithal içme suları temini mümkündür. Ayrıca, yerli pet şişeli muhtelif marka içme suları mevcuttur. Çeşme suyu içerisinde bulunan yüksek arsenik nedeniyle sınırlı amaçlar için kullanılabilmektedir.
 
İlaç Temin Koşulları
 
Bangladeş’te ilaç üretimi ve satışı denetlenmemektedir. Herhangi bir eczaneden istenilen her tür ilaç satın alınabilmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğunun iş tecrübesi ve sorumluluğu istenilen ilacı raftan bulup ücreti karşılığında müşteriye vermekten ibarettir. Devlet tarafından bu alandaki üretim ve tüketimi düzenleyen mevzuat kurallarının pratikte uygulanması mümkün olamamaktadır.

Paylaş: